_

KESEDIAAN DAN SIAP SIAGA STESEN PENTING DEMI MENINGKAT PENGALAMAN PENGGUNA PENGANGKUTAN AWAM

KUALA LUMPUR, 22 SEPTEMBER 2022 – Prasarana Malaysia Berhad (“Prasarana”), selaku operator kepada perkhidmatan rel dan bas utama negara, komited dalam memperkasakan budaya penyelenggaraan serta meningkatkan pengalaman pengguna atau customer experience bagi pengguna pengangkutan awam.

Ekoran beberapa isu yang dibangkitkan sebelum ini oleh pengguna-pengguna mengenai keadaan penyelenggaraan fasiliti serta kesediaan stesen tren dan hab bas, Prasarana telah ditugaskan untuk mewujudkan pendekatan yang mantap dalam memastikan fasiliti stesen dan kemudahan awam dalam keadaan baik serta selamat untuk beroperasi.

Menteri Pengangkutan Malaysia Yang Berhormat Datuk Seri Ir. Dr. Wee Ka Siong menegaskan bahawa budaya penyelenggaran yang lestari serta pengalaman pengguna adalah satu teras yang kritikal yang dipandang serius oleh Kerajaan Malaysia.

Beliau berkata, “Halatuju utama Kerajaan Malaysia dari segi agenda pengangkutan mesra rakyat adalah memberi kemudahan dan mengetengah serta menerapkan sistem pengangkutan awam darat yang terancang, selamat, responsif, efisien dan mampan. Bagi mencapai objektif demikian, pengalaman pengguna adalah satu aspek yang dititikberatkan. Ini juga adalah faktor pemangkin dalam menjadikan pengangkutan awam sebagai pilihan utama rakyat.”

Suatu jawatankuasa Audit Kesediaan dan Siap Siaga Stesen (“AKSES”) telah dibentuk oleh Prasarana bagi memastikan kemudahan buat para pengguna pengangkutan awam berada di tahap optimal sepanjang menggunakan perkhidmatan Rapid KL.

AKSES melibatkan audit kendiri yang menyeluruh oleh pengurus-pengurus stesen ke atas 147 stesen tren dan 10 hab bas pada setiap suku tahun, merangkumi beberapa kawasan fokus termasuk kebersihan, kemudahan akses, pencahayaan, fasiliti, papan tanda, lif serta eskalator.

Audit AKSES yang pertama telah dijalankan pada bulan Ogos tahun ini dan hasil audit berkenaan mendapati 74% daripada stesen berada dalam keadaan baik dan penilaian purata prestasi stesen berada pada tahap 2.82 daripada markah penuh 3.00.

Namun demikian, beberapa kawasan akan diberi perhatian berterusan termasuklah pencahayaan, kebersihan tandas-tandas awam, isu kebocoran dan pengumpulan air serta fasiliti surau/kawasan solat.

Perkhidmatan lif dan eskalator juga akan terus diberi penekanan dan Prasarana akan menyediakan pendekatan yang mantap dalam mengurangkan ‘downtime’, pemeriksaan dan pensijilan semua lif dan eskalator.

Dalam suatu sidang akhbar hari ini, YB Menteri telah menggulung Program Mystery Shopper (“MSP”) anjuran Prasarana, sebuah program lanjutan daripada AKSES bagi mendapatkan maklum balas daripada pengguna-pengguna pengangkutan awam serta memberi verifikasi kepada audit kendiri AKSES.

Beliau menambah, “Pihak Kementerian Pengangkutan akan memantau penambahbaikan serta penyelenggaraan secara teliti dan kami juga akan terlibat secara langsung dalam jawatankuasa AKSES sebagai auditor bagi memastikan segala usaha berjalan dengan lancar.”

Program MSP yang julung kali diadakan ini melibatkan enam (6) ahli panel, terdiri daripada pengguna pengangkutan awam Rapid KL, yang menjalankan audit bebas ke atas beberapa stesen dan hab utama perkhidmatan LRT, MRT, Monorel dan BRT.

YB Menteri juga mengulas, “Tujuan utama inisiatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan yang telus daripada para penumpang sepanjang menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan Rapid KL. Sebagai sebuah organisasi yang berkhidmat untuk rakyat, maklum balas daripada para penumpang membantu Rapid KL untuk memperbaiki perkhidmatan demi keselesaan serta kemudahan semua.”

Orang ramai boleh mendaftar sebagai ahli panel MSP dengan memuat turun aplikasi PULSE di Google Play dan App Store.

Untuk maklumat lanjut mengenai perkhidmatan Rapid KL, sila layari https://myrapid.com.my.

Language: