Semasa dalam perjalanan dan memerlukan bantuan? Hubungi Talian Bantuan kami:

Kad Konsesi

Pengenalan

Pengenalan / ringkasan

KANDUNGAN TAB 02

 • Warga emas
 • Orang Kurang Upaya
 • Pelajar

Warga Emas

 • Hak: Warga Emas Malaysia berumur 60 tahun ke atas.
 • Potongan Tambang 50% pada Kadar Tunai untuk setiap perjalanan dengan perkhidmatan RapidKL Bus, BRT, LRT, Monorel, MRT.
 • Penumpang tidak akan menikmati potongan harga 50% di kemudahan Park & Ride di Gombak, stesen LRT Ampang, stesen BRU SunU-Monash dan semua stesen MRT.
 • Pemohon dikehendaki membawa salinan MyKad yang asli dan pendua untuk tujuan pengesahan.
 • Permohonan boleh dibuat di Kaunter Pendaftaran Konsesi yang terletak di Pasar Seni Bus Hub atau melalui dalam talian.
 • Waktu operasi - Isnin hingga Sabtu: (9 pagi hingga 5 petang)
 • Catatan: Pendaftaran kad konsesi ditutup pada jam 4 petang setiap hari
 • Kad ini dikeluarkan dengan harga kad RM 5.00 dan nilai simpanan awal RM 10.00, berjumlah RM 15.00 yang diperlukan semasa permohonan dan ditanggung oleh pelanggan. Untuk tambah nilai seterusnya, penumpang boleh melakukannya di semua RapidKL BRT, LRT, Monorel, stesen MRT, TNG SPOT dan mana-mana TNG Reload Point.
 • Penumpang diminta mengekalkan nilai dompet minimum RM5 untuk menggunakan perkhidmatan RapidKL.
 • Muat turun borang permohonan MyRapid Concession Card dan T&C di bawah:

Orang Kurang Upaya

 • Hak: Warganegara Malaysia yang kurang upaya berdaftar dengan JKM di bawah kategori berikut:
   • Penglihatan
   • Pendengaran
   • Psikiatri
   • Ucapan
   • Ketidakupayaan Pembelajaran
   • Kecacatan Fizikal Lain
 • Potongan Tambang 50% pada Kadar Tunai untuk setiap perjalanan dengan perkhidmatan RapidKL Bus, BRT, LRT, Monorel, MRT.
 • Penumpang tidak akan menikmati potongan harga 50% di kemudahan Park & Ride di Gombak, stesen LRT Ampang, stesen BRU SunU-Monash dan semua stesen MRT.
 • Pemohon dikehendaki membawa Kad MyKad / Pasport dan JKM Asal (OKU) yang asal (Untuk OKU sahaja) untuk tujuan pengesahan
 • Permohonan boleh dibuat di Kaunter Pendaftaran Konsesi yang terletak di Pasar Seni Bus Hub atau melalui dalam talian.
 • Waktu operasi - Isnin hingga Sabtu. (9 pagi hingga 5 petang)
 • Catatan: Pendaftaran kad konsesi ditutup pada jam 4 petang setiap hari
 • Kad ini dikeluarkan dengan harga kad RM 5.00 dan nilai simpanan awal RM 10.00, berjumlah RM 15.00 yang diperlukan semasa permohonan dan ditanggung oleh pelanggan. Untuk tambah nilai seterusnya, penumpang boleh melakukannya di semua RapidKL BRT, LRT, Monorel, stesen MRT, TNG SPOT dan mana-mana TNG Reload Point.
 • Penumpang diminta mengekalkan nilai dompet minimum RM5 untuk menggunakan perkhidmatan RapidKL.
 • Prasarana / RapidKL berhak untuk mengemas kini dan mengubah terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 • Prasarana / RapidKL akan memberitahu anda sebarang perubahan melalui pengumuman di laman web kami atau cara lain yang sesuai.
 • Muat turun borang permohonan MyRapid Concession Card dan T&C di bawah:

Pelajar

 • Pelajar dalam semua kategori (Sekolah Rendah, Menengah, Kolej dan Universiti).
 • Potongan Tambang 50% pada Kadar Tunai untuk setiap perjalanan dengan perkhidmatan RapidKL Bus, BRT, LRT, Monorel, MRT.
 • Penumpang tidak akan menikmati potongan harga 50% di kemudahan Park & Ride di Gombak, stesen LRT Ampang, stesen BRU SunU-Monash dan semua stesen MRT.
 • Pelajar sekolah rendah & menengah akan menikmati potongan harga sehingga umur 17 tahun berdasarkan tahun kelahiran.
 • Pelajar kolej dan universiti akan menikmati tambang potongan yang sama dan boleh diperbaharui setiap tahun.
 • Untuk pelajar Sekolah Rendah & Menengah, sila rujuk di bawah mengenai dokumen yang diperlukan:
   • MyKad asli untuk tujuan pengesahan
 • Untuk pelajar kolej dan universiti, sila rujuk kriteria di bawah dan dokumen sokongan yang dilampirkan yang diperlukan untuk pendaftaran:
   • Foto pasport
   • MyKad / Pasport Asal
   • Kad Pelajar Asal
   • Surat pengesahan pelajar asal (bertarikh tidak lebih dari 3 bulan) diperlukan semasa pendaftaran dan pembaharuan. SURAT TAWARAN TIDAK DITERIMA.
   • Tempoh pengajian melebihi 6 bulan dari tarikh permohonan dan mesti dinyatakan dengan jelas dalam surat pengesahan
 • Permohonan mesti dibuat melalui dalam talian
 • Kad ini dikeluarkan dengan harga kad RM 5.00 dan nilai simpanan awal RM 10.00, berjumlah RM 15.00 yang diperlukan semasa permohonan dan ditanggung oleh pelanggan. Untuk tambah nilai berikutnya, penumpang boleh melakukannya di semua RapidKL BRT, LRT, Monorel, stesen MRT, TNG SPOT dan mana-mana TNG Reload Point.
 • Penumpang diminta mengekalkan nilai dompet minimum RM5 untuk menggunakan perkhidmatan RapidKL.
 • Prasarana / RapidKL berhak untuk mengemas kini dan mengubah terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 • Prasarana / RapidKL akan memberitahu anda sebarang perubahan melalui pengumuman di laman web kami atau cara lain yang sesuai.
 • Muat turun borang permohonan MyRapid Concession Card dan T&C di bawah:
 • Warga emas
 • Orang Kurang Upaya
 • Pelajar

Warga Emas

 • Hak: Warga Emas Malaysia berumur 60 tahun ke atas.
 • Potongan Tambang 50% pada Kadar Tunai untuk setiap perjalanan dengan perkhidmatan RapidKL Bus, BRT, LRT, Monorel, MRT.
 • Penumpang tidak akan menikmati potongan harga 50% di kemudahan Park & Ride di Gombak, stesen LRT Ampang, stesen BRU SunU-Monash dan semua stesen MRT.
 • Pemohon dikehendaki membawa salinan MyKad yang asli dan pendua untuk tujuan pengesahan.
 • Permohonan boleh dibuat di Kaunter Pendaftaran Konsesi yang terletak di Pasar Seni Pasar Hub atau melalui dalam talian.
 • Waktu operasi - Isnin hingga Sabtu: (9 pagi hingga 5 petang)
 • Catatan: Pendaftaran kad konsesi ditutup pada jam 4 petang setiap hari
 • Kad ini dikeluarkan dengan harga kad RM 5.00 dan nilai simpanan awal RM 10.00, berjumlah RM 15.00 yang diperlukan semasa permohonan dan ditanggung oleh pelanggan. Untuk tambah nilai seterusnya, penumpang boleh melakukannya di semua RapidKL BRT, LRT, Monorel, stesen MRT, TNG SPOT dan mana-mana TNG Reload Point.
 • Penumpang diminta mengekalkan nilai dompet minimum RM5 untuk menggunakan perkhidmatan RapidKL.
 • Cari borang permohonan MyRapid Concession Card dan T&C di bawah:

Untuk pemohon baru:

Bagi pemohon yang telah memohon sebelum ini:

Orang Kurang Upaya

 • Hak: Warganegara Malaysia yang kurang upaya berdaftar dengan JKM di bawah kategori berikut:
   • Penglihatan
   • Pendengaran
   • Psikiatri
   • Ucapan
   • Ketidakupayaan Pembelajaran
   • Kecacatan Fizikal Lain
 • Potongan Tambang 50% pada Kadar Tunai untuk setiap perjalanan dengan perkhidmatan RapidKL Bus, BRT, LRT, Monorel, MRT.
 • Penumpang tidak akan menikmati potongan harga 50% di kemudahan Park & Ride di Gombak, stesen LRT Ampang, stesen BRU SunU-Monash dan semua stesen MRT.
 • Pemohon dikehendaki membawa Kad MyKad / Pasport dan JKM Asal (OKU) yang asal (Untuk OKU sahaja) untuk tujuan pengesahan
 • Permohonan boleh dibuat di Kaunter Pendaftaran Konsesi yang terletak di Pasar Seni Pasar Hub atau melalui dalam talian.
 • Waktu operasi - Isnin hingga Sabtu. (9 pagi hingga 5 petang)
 • Catatan: Pendaftaran kad konsesi ditutup pada jam 4 petang setiap hari
 • Kad ini dikeluarkan dengan harga kad RM 5.00 dan nilai simpanan awal RM 10.00, berjumlah RM 15.00 yang diperlukan semasa permohonan dan ditanggung oleh pelanggan. Untuk tambah nilai seterusnya, penumpang boleh melakukannya di semua RapidKL BRT, LRT, Monorel, stesen MRT, TNG SPOT dan mana-mana TNG Reload Point.
 • Penumpang diminta mengekalkan nilai dompet minimum RM5 untuk menggunakan perkhidmatan RapidKL.
 • Prasarana / RapidKL berhak untuk mengemas kini dan mengubah terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 • Prasarana / RapidKL akan memberitahu anda sebarang perubahan melalui pengumuman di laman web kami atau cara lain yang sesuai.
 • Cari borang permohonan MyRapid Concession Card dan T&C di bawah:

Untuk pemohon baru:

Bagi pemohon yang telah memohon sebelum ini:

Pelajar

 • Pelajar dalam semua kategori (Sekolah Rendah, Menengah, Kolej dan Universiti).
 • Potongan Tambang 50% pada Kadar Tunai untuk setiap perjalanan dengan perkhidmatan RapidKL Bus, BRT, LRT, Monorel, MRT.
 • Penumpang tidak akan menikmati potongan harga 50% di kemudahan Park & Ride di Gombak, stesen LRT Ampang, stesen BRU SunU-Monash dan semua stesen MRT.
 • Pelajar sekolah rendah & menengah akan menikmati potongan harga sehingga umur 17 tahun berdasarkan tahun kelahiran.
 • Pelajar kolej dan universiti akan menikmati tambang potongan yang sama dan boleh diperbaharui setiap tahun.
 • Untuk pelajar Sekolah Rendah & Menengah, sila rujuk di bawah mengenai dokumen yang diperlukan:
   • MyKad asli untuk tujuan pengesahan
 • Untuk pelajar kolej dan universiti, sila rujuk kriteria di bawah dan dokumen sokongan yang dilampirkan yang diperlukan untuk pendaftaran:
   • Foto pasport
   • MyKad / Pasport Asal
   • Kad Pelajar Asal
   • Surat pengesahan pelajar asal (bertarikh tidak lebih dari 3 bulan) diperlukan semasa pendaftaran dan pembaharuan. SURAT TAWARAN TIDAK DITERIMA.
   • Tempoh pengajian melebihi 6 bulan dari tarikh permohonan dan mesti dinyatakan dengan jelas dalam surat pengesahan
 • Permohonan mesti dibuat melalui dalam talian.
 • Kad ini dikeluarkan dengan harga kad RM 5.00 dan nilai simpanan awal RM 10.00, berjumlah RM 15.00 yang diperlukan semasa permohonan dan ditanggung oleh pelanggan. Untuk tambah nilai berikutnya, penumpang boleh melakukannya di semua RapidKL BRT, LRT, Monorel, stesen MRT, TNG SPOT dan mana-mana TNG Reload Point.
 • Penumpang diminta mengekalkan nilai dompet minimum RM5 untuk menggunakan perkhidmatan RapidKL.
 • Prasarana / RapidKL berhak untuk mengemas kini dan mengubah terma dan syarat ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 • Prasarana / RapidKL akan memberitahu anda sebarang perubahan melalui pengumuman di laman web kami atau cara lain yang sesuai.
 • Cari borang permohonan MyRapid Concession Card dan T&C di bawah:

Untuk pemohon baru:

Bagi pemohon yang telah memohon sebelum ini: