En. Mohd Rafizee Abdul Rahman

Ketua Pegawai Kewangan

Mohd Rafizee Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Pegawai Kewangan (CFO) Prasarana Malaysia Berhad pada 1 Mac 2018.

Dia lulus dengan Ijazah Sarjana Muda Perniagaan (Perakaunan) dari Monash University Melbourne, Australia. Dia juga ahli CPA Australia dan Institut Akauntan Malaysia (MIA).

Dia sebelum ini merupakan Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) salah satu Syarikat MOF Incorporated sejak Januari 2014. Sebelum itu, dia bertugas di Kementerian Kewangan sebagai Penasihat Kewangan di Bahagian Pelaburan dan Penswastaan dan Bahagian Pengurusan Pinjaman, Pasaran Kewangan dan Aktuari sejak Oktober 2009. Rafizee telah mengumpulkan pengalaman selama 22 tahun dan mempunyai pendedahan dalam pelbagai industri. Dia memulakan kerjayanya di salah satu firma perakaunan besar sebagai juruaudit dan pernah memegang beberapa jawatan penting dalam konglomerat tempatan dan syarikat multinasional.