Dasar Integriti & Pemberian Maklumat

Dasar Pemberi Maklumat

Prasarana Malaysia Berhad menguatkuasakan dasar ini untuk menyiapkan mekanisme bagi pekerja dan bukan pekerja Prasarana Group untuk melaporkan salah laku, aktiviti mencurigakan, tidak boleh dipercayai atau pelanggaran kod etika perniagaan

Perlindungan kepada Pemberi Maklumat

Dasar Pemberi Maklumat melindungi dan kerahsiaan pemberi maklumat. Dasar ini juga melindungi pemberi maklumat sebaik sahaja salah laku itu didedahkan. Jenis perlindungan yang diberikan adalah seperti berikut:

(1) Perlindungan dari maklumat sulit
(2) Kekebalan daripada tindakan sivil dan jenayah
(3) Dilindungi dari sebarang tindakan tatatertib yang diambil seperti pemecatan, tidak ada kenaikan gaji dan sebagainya. Liputan akan diberikan kepada mana-mana orang yang mempunyai hubungan atau berkaitan dengan pemberi maklumat.

Saluran Aduan

Untuk membuat aduan, saluran yang disediakan adalah seperti berikut:

Talian Panas (Bebas Tol)

1-800-88-2299

Telefon

03-22991999 Samb. 1995 & 1114

Faks

03-22991981

Ketua Pegawai Integriti Surat (CIO)

Unit Integriti & Tadbir Urus, Prasarana Malaysia Berhad, Tingkat 21, Menara B, Menara UOA Bangsar, 59000 Kuala Lumpur

Menghadiri Pejabat Ketua Pegawai Integriti:

Tingkat 21, Menara B, Menara UOA Bangsar

Maklumat yang Diperlukan Semasa Membuat Aduan

(1) Nama, Nombor Telefon, Alamat Surat, Pengadu e-mel.
(2) Nama, Nombor Telefon, Alamat Surat-menyurat, alamat surat-menyurat individu yang dilaporkan.
(3) Huraikan Bagaimana, Mengapa dan Di mana salah laku itu berlaku dan;
(4) Bukti atau maklumat yang diperlukan untuk menyokong penyelidikan.

* Kriteria utama laporan adalah maklumat yang betul berdasarkan bukti dan bukan untuk kepentingan peribadi mana-mana pihak

Dasar Pemberi Maklumat

Prasarana Malaysia Berhad menguatkuasakan dasar ini untuk menyiapkan mekanisme bagi pekerja dan bukan pekerja Prasarana Group untuk melaporkan salah laku, aktiviti mencurigakan, tidak boleh dipercayai atau pelanggaran kod etika perniagaan

Perlindungan kepada Pemberi Maklumat

Dasar Pemberi Maklumat melindungi dan kerahsiaan pemberi maklumat. Dasar ini juga melindungi pemberi maklumat sebaik sahaja salah laku itu didedahkan. Jenis perlindungan yang diberikan adalah seperti berikut:

(1) Perlindungan dari maklumat sulit
(2) Kekebalan daripada tindakan sivil dan jenayah
(3) Dilindungi dari sebarang tindakan tatatertib yang diambil seperti pemecatan, tidak ada kenaikan gaji dan sebagainya. Liputan akan diberikan kepada mana-mana orang yang mempunyai hubungan atau berkaitan dengan pemberi maklumat.

Saluran Aduan

Untuk membuat aduan, saluran yang disediakan adalah seperti berikut:

Talian Panas (Bebas Tol)

1-800-88-2299

Telefon

03-22991999 Samb. 1995 & 1114

Faks

03-22991981

Ketua Pegawai Integriti Surat (CIO)

Unit Integriti & Tadbir Urus, Prasarana Malaysia Berhad, Tingkat 21, Menara B, Menara UOA Bangsar, 59000 Kuala Lumpur

Menghadiri Pejabat Ketua Pegawai Integriti:

Tingkat 21, Menara B, Menara UOA Bangsar

Maklumat yang Diperlukan Semasa Membuat Aduan

(1) Nama, Nombor Telefon, Alamat Surat, Pengadu e-mel.
(2) Nama, Nombor Telefon, Alamat Surat-menyurat, alamat surat-menyurat individu yang dilaporkan.
(3) Huraikan Bagaimana, Mengapa dan Di mana salah laku itu berlaku dan;
(4) Bukti atau maklumat yang diperlukan untuk menyokong penyelidikan.

* Kriteria utama laporan adalah maklumat yang betul berdasarkan bukti dan bukan untuk kepentingan peribadi mana-mana pihak

Tersedia untuk dimuat turun:

Bahasa: