En. Tomin Salikan

Ketua Pegawai Modal Insan

Tomin Salikan dilantik sebagai Ketua Pegawai Modal Insan pada 5 September 2018.

Sebelumnya, seorang pelatih bebas dan Perunding Sumber Daya Manusia, dia membawa bersama Prasarana lebih dari 20 tahun pengalaman kerja dari industri perbankan serta dari pelbagai projek Transformasi IT, kes penyiasatan penipuan audit dalaman, Program Pemulihan Bencana (DRP) dan komersial Perbankan. Sebagai pelatih bebas, dia telah menjalankan sejumlah program latihan untuk pelbagai syarikat korporat, agensi kerajaan dan institusi pengajian tinggi.

Tomin, yang mempunyai Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Umum) dari University of Hull, UK, juga telah berkhidmat di Prasarana Malaysia Berhad lebih dari 12 tahun; bekerja di pelbagai jabatan dari Ketua Sumber Manusia, Ketua Pengurusan Risiko Perusahaan dan Ketua Keselamatan, Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar.