En. Hasan Bachok

Ketua Perkhidmatan Keselamatan

Hassan Bachok dilantik sebagai Ketua Keselamatan Kumpulan pada 9 November 2018.

Sebelum dilantik ke jawatan tersebut, dia adalah Ketua, Bahagian Penyelesaian Pekerjaan dan Penglibatan, Bahagian Modal Insan, jawatan yang dipegangnya sejak 2016. Sebelum itu, dia adalah Ketua Pemerolehan dan Pengambilan Bakat untuk Kumpulan setelah berkhidmat di Rapid Penang sebagai Ketua Modal Insan selama 1 tahun. Hasan telah bergabung dengan Prasarana Group sebagai Ketua Perkhidmatan Korporat, PRIDE, anak syarikat Prasarana Group pada bulan Oktober 2013.

Sebelum itu, dia memegang beberapa jawatan dalam industri pengangkutan dan perbankan lain, bermula dengan Jabatan Operasi dan Kredit di mana dia adalah Pegawai dan kemudiannya, dinaikkan pangkat ke jawatan yang lebih tinggi sebagai Ketua Unit, Seksyen Perancangan Tenaga Manusia pada tahun 2001 dan Bahagian Perekrutan dan Penempatan ( 2004), Bahagian Sumber Manusia, Kumpulan Maybank. Dia kemudian pindah ke Bahagian Perkhidmatan Korporat, Penerbangan Malaysia Berhad (PMB), di mana dia adalah Pengurus Sumber Manusia dan kemudiannya dinaikkan pangkat sebagai Ketua Bahagian Perkhidmatan Korporat.

Hasan lulus dengan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (BBA dengan Kepujian) dalam Pengurusan Sumber Manusia dan Diploma Pentadbiran Awam dari Universiti Teknologi MARA (UiTM). Dia juga mempunyai MBA dari McGrath Institute of Business Australia. Sebagai pengiktirafan atas pengalaman kerjayanya dan pencapaian profesionalnya, dia dianugerahkan Sarjana Pusat Kepimpinan Oxford (OXCEL) dari Universiti Oxford pada tahun 2008.