En. Firdaus Effendy Mokhtar

Ketua Pegawai Eksekutif PRIDE

Firdaus Effendy Mokhtar dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif (“CEO”) Prasarana Integrated Development Sdn Bhd (“PRIDE”) pada 1 Julai 2020. Sebelum dilantik, beliau memegang beberapa jawatan dalam Kumpulan Prasarana iaitu sebagai Naib Presiden Eksekutif, Ketua Tanah Bahagian Pengusaha Perniagaan Pengewangan dan Ketua Setiausaha Syarikat & Undang-Undang.

Lulusan Universiti Islam Antarabangsa dalam Undang-Undang, Firdaus memulakan kerjayanya pada tahun 1995 sebagai Peguambela & Peguamcara yang mengkhususkan diri dalam urus niaga berkaitan Korporat, Perbankan dan Harta Tanah sebelum bergabung dengan syarikat yang terlibat dalam Pelaburan Ekuiti, Pembangunan Usahawan dan Francais.

Dia bergabung dengan Prasarana Malaysia Berhad pada tahun 2007 di mana dia diberi kepercayaan kepada pelbagai bahagian dalam kumpulan itu. Pada tahun 2012, dia mempelopori Pembangunan Berorientasikan Transit ("TOD") melalui PRIDE, anak syarikat Prasarana yang baru ditubuhkan bertujuan untuk membuka kunci nilai aset Prasarana yang kurang digunakan dan meningkatkan pendapatan bukan tambang.