Kepimpinan PRASARANA

Polisi dan dasar Prasarana dipandu oleh Lembaga Pengarahnya, yang diketuai oleh Pengerusi bukan eksekutif, sementara operasi harian adalah di bawah kendalian Kepemimpinan Kanan, yang dipimpin oleh Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan.

Untuk maklumat lebih lanjut mengenai kepimpinan kami, sila kunjungi Laman Web Korporat Prasarana.

 

Lembaga Pengarah

Pasukan Kepimpinan Kanan & Pengurusan Kanan

Bahasa:

PROFIL LOADING ...